Rss Feed

Členmi a členkami redakčnej rady časopisu Speculum sú:

Mgr. Vladimír Bahna, PhD.

doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.

Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.

Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., PhD.

Mgr. Norbert Maur, PhD.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

PhDr. Juraj Podoba, CSc.