Redakcia

Hlavný šéfredaktor/Editor in chief
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Výkonná šéfredaktorka/ Executive editor
Mgr. Táňa Grauzelová, PhD. (2011 – 2015)

Redakcia/ Editors
Mgr. Barbora Bírová
Mgr. Zuzana Pešťanská
Mgr. Zuzana Stoláriková

Grafická úprava /Graphic
Mgr. Barbora Bírová